099-152-9747, 083-639-1624     cernitin

Cart

สมัครสมาชิก

เงื่อนไขและข้อตกลง
  1. ผู้สมัครจะต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป และไม่สามารถสมัครซ้ำได้
  2. การสมัครสมาชิก เป็นการสมัครครั้งเดียวตลอดชีพ และไม่มีการต่ออายุ
  3. ผู้สมัครจะต้องกรอกและตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ในกรณีที่ท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง การสมัครสมาชิกอาจเกิดความล่าช้าได้
  4. หลังจากที่ท่านได้ทำการกรอกข้อมูลการสมัครโดยครบถ้วนแล้ว กรุณาชำระเงินค่าสมัครจำนวน 250 บาท ผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่บริษัทกำหนดในเมนู “แจ้งการโอนเงิน”
  5. การจัดส่งชุดสมัครและบัตรสมาชิกจะใช้ระยะเวลา 3 – 5 วัน นับจากวันที่เจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลการกรอกใบสมัครออนไลน์โดยครบถ้วนจากท่านเรียบร้อยแล้ว
  6. ในกรณีที่ผู้ท่านทำการสมัครหลัง 18.00 น. ทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการสมัครในวันถัดไป หรือ ในกรณีที่ท่านทำการสมัครหลัง 18.00 น. ของวันพุธ ทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการสมัครในวันศุกร์ เนื่องจากบริษัทหยุดทำการทุกวันพฤหัสบดี
  7. หากผู้สมัครทำการกรอกใบสมัครแต่มิได้ชำระเงินรวมถึงแจ้งการโอนเงิน ภายในเวลา 18.00 น. ของวันที่กรอกใบสมัครออนไลน์ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการกรอกใบสมัครทั้งหมดเป็นโมฆะ หากท่านต้องการสมัครสมาชิกใหม่ ผู้สมัครจะต้องทำการกรอกใบสมัครใหม่ทั้งหมด
  8. ในกรณีที่ท่านทำการสมัครหรือซื้อสินค้าในวันพฤหัสบดี ทางบริษัทจะดำเนินการจัดส่งในวันถัดไป รวมถึงขยายเวลาการชำระเงินและแจ้งการโอนเงินถึง 18.00 น. ของวันศุกร์ เนื่องจากบริษัทหยุดทำการทุกวันพฤหัสบดี
  9. หากท่านมีข้อสงสัยประการใด ท่านสามารถติดต่อ 099-152-9747, 083-639-1624

     สนใจติด 099-152-9747, 083-639-1624 หรือ Line ID: Cernitin