099-152-9747, 083-639-1624     cernitin

Cart

แจ้งการโอนเงิน

สะดวก รวดเร็ว

แจ้งการโอนเงินทางแบบฟอร์มนี้จะสะดวก ถูกต้อง และรวดเร็วที่สุดค่ะ

ส่งสินค้า 7 วัน

เมื่อลูกค้าแจ้งการโอนเงิน และมีการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว สินค้าจะถูกจัดส่งในวันถัดไป ยกเว้นวันหยุดไปรษณีย์ และวันหยุดนักขัตกฤษ์ พร้อมแจ้งเลขที่พัสดุทางอีเมล์

เก็บหลักฐานไว้ก่อนได้รับสินค้า

เมื่อลูกค้าทำการโอนเงินค่าสินค้าแล้ว ควรเก็บสลิปหรือหลักฐานการชำระเงิน ไว้ก่อนได้รับสินค้า

หากมีข้อสงสัย

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ “order@cernitinproduct.com” หรือที่เมนู “ติดต่อเรา

เลขที่คำสั่งซื้อ / Order No. * ชื่อ - สกุล / Name *
เบอร์โทรศัพท์ / Telephone * จำนวนเงินที่โอน / Baht Amount *